Sakramenty

„Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” KKK 1131

 

Aby uporządkować i ułatwić załatwianie spraw kancelaryjnych zamieszczamy wykaz dokumentów potrzebnych  przy Sakramentach i posługach.

 

SAKRAMENT CHRZTU

– akt urodzenia dziecka

– dane chrzestnych; imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania

Kto może zostać chrzestnym?

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami praktykującymi, które swym życiem mogą dać przykład dziecku.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący albo praktykujący tylko „od święta”, osoby które nie uczęszczają na katechezę w szkole).

Chrzestni spoza naszej parafii  muszą przedstawić pisemne zezwolenie na to, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych. Takie zaświadczenie wystawia ks. Proboszcz parafii zamieszkania (przez zamieszkanie rozumie się pobyt w danym miejscu dłużej niż 3 miesiące).

Tydzień przed udzieleniem Sakramentu Chrztu dziecku, prosimy by rodzice zgłosili się z tymi dokumentami do kancelarii parafialnej.

Do Chrztu przynosimy ze sobą „białą szatę” oraz „świecę chrzcielną”.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

– metryki chrztu narzeczonego i narzeczonej z adnotacją o dacie i miejscu przyjęcia  I Komunii Św. i Bierzmowania

– zaświadczenia z USC o braku przeszkód między narzeczonymi do zawarcia małżeństwa konkordatowego

– zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich

– zaświadczenia z Poradni Rodzinnej o odbyciu przygotowania

– dane świadków: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania

Na 3 miesiące przed datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej z wyżej wymienionymi dokumentami w celu odbycia rozmowy kanonicznej przed udzieleniem Sakramentu Małżeństwa (protokół przedmałżeński). Po odbyciu rozmowy kanonicznej zostają ogłoszone zapowiedzi przedślubne. (Jeśli któraś ze stron jest spoza naszej parafii, zostanie wydana prośba o wygłoszenie zapowiedzi w parafii tej osoby).

Sprawy organizacyjne:

 • prosimy by kwestie strojenia kościoła na uroczystość ślubu zgłosić wcześniej w kancelarii
 • kwestia oprawy muzycznej (poza organistą) powinna być zgłoszona w kancelarii parafialnej (zdarzają się bowiem sytuacje, w których dobór pieśni, a raczej piosenek, nie jest zgodny z liturgią)
 • obsługa medialna; kamerzyści oraz fotografowie prosimy by przed Mszą Ślubną zgłosili się do zakrystii w celu omówienia Liturgii i ich udziału w niej. Przypominamy, że wymagana jest aktualna akredytacja do wykonywania tej pracy podczas udzielania sakramentów, którą należy okazać przed rozpoczęciem uroczystości.
 • Prosimy, aby przy wyjściu z kościoła po Mszy św. nie „strzelać” żadnym konfetti, nie sypać ryżem albo monetami. Nie ma to nic wspólnego z Liturgią Sakramentu. Pozostaje tylko potem bałagan, który trzeba posprzątać. Prosimy, aby te „znaczące” zwyczaje zachować na sale weselną. 
 • DZIĘKUJEMY

 

POGRZEB KATOLICKI

– akt zgonu

– zaświadczenie z USC dla Administracji Cmentarza

Trumna z ciałem zamarłej osoby może być przywieziona wcześniej i złożona w kaplicy przedpogrzebowej lub bezpośrednio w kościele.

Przypominamy, że pożegnanie rodziny ze zmarłą osobą ma miejsce w Zakładzie Pogrzebowym. NIE MA MOŻLIWOŚCI otwierania trumny w kaplicy przedpogrzebowej ani w kościele.

 

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Człowiek wierzący korzysta z dobrodziejstwa sakramentu pojednania godnie i możliwie często, a bezzwłocznie w przypadku popełnienia grzechu ciężkiego (świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej).

Spowiedź św. w naszej Parafii przed każdą Mszą św. oraz w czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych w wyznaczonym czasie.

Warunki dobrej spowiedzi:

 • Rachunek sumienia – przypomnienie sobie wszystkich grzechów od ostatniej, dobrze odprawionej spowiedzi.
 • Żal za grzechy – boleść duszy z powodu zranienia Boga – Najlepszego Ojca. Bóg bez żalu nie odpuszcza żadnego grzechu.
 • Postanowienie poprawy – postanowienie unikania wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich oraz sposobności do grzechu. Postanowienie to dotyczy także naprawy wyrządzonego zła.
 • Szczera spowiedź – wyznanie wszystkich zapamiętanych od ostatniej spowiedzi grzechów przed kapłanem (Boga nigdy nie okłamię).
 • Zadośćuczynienie – wypełnienie zadanej przez kapłana pokuty i naprawienie wszystkich szkód (w miarę możliwości) wyrządzonych przez grzech.

Namaszczenie chorych

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świeca, waciki, woda do popicia dla chorego. W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

 • jeśli jest przewlekła choroba,
 • osobom starszym wiekiem,
 • przed operacją medyczną,
 • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

 

Msze Święte

Niedziele i Święta

8:00, 10:00, 11:30, 14:00 (Kaplica)

Dni Powszednie

7:00, 17:00

Stronę wykonał i wspiera michalszafranski.pl Michał Szafrański